به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                

                                      

                خانه » 2019 » آوریل

آرشیو ماهانه : آوریل 2019

¢â‚¬ ’ google

Privacy Policy
Terms of Service
Submit feedback
Send feedback on
This help content & information
General Help Center experience
Help CenterCommunity
We’re shutting down Google+ for consumers on April 2, 2019. No other Google products (such as Gmail, Google Photos, Google Drive) will be shut down as part of the consumer Google+ shutdown. Learn more
Download your data
You can export and download your data from the Google products you use, like your email, calendar, and photos. In a few easy steps, create an archive to keep for your records or use the data in another service.
Note: Downloading your data does not delete it from Google’s servers. Learn how to delete your account or how to delete your searches and browsing activity.
Create an archive of your data
First, choose which products to include
Go to your Google Account.
On the left navigation panel, click Data & personalization.
On the Download, delete, or make a plan for your data panel, click Download your data.
Choose which Google products to include in your download. To see more details and options for a product, select the Down arrow Down Arrow.
Select Next.
Choose your archive’s “File type.”
Next, choose how your archive is delivered
When your archive is created by using one of these options, we’ll email you a link to its location. Depending on the amount of information in your account, this process could take a few minutes or several hours. Most people get the link to their archive the same day that they request it.
Send download link via email
We’ll email you a link to download your archive.
For “Delivery method,” select Send download link via email.
Choose Create archive.
In the email that arrives, click Download archive.
To download your data, follow the onscreen instructions.
Add to Drive
We’ll add your archive to Google Drive and email you a link to its location. Your data will count toward your storage.
For “Delivery method,” select Add to Drive.
Choose Create archive.
In the email that arrives, click View in Drive. You’ll see a folder with your data organized by product.
To download your data, at the top of the screen, select Download Download.
Add to Dropbox
We’ll upload your archive to Dropbox and email you a link to its location.
For “Delivery method,” select Add to Dropbox.
Choose Link account and create archive.
You’ll be directed to Dropbox. Sign in to your Dropbox account if prompted.
In the Dropbox window that asks if Google Download Your Data can access its own “Apps” folder in your Dropbox, select Allow.
To keep your data private, make sure you’re not sharing this Dropbox folder with anyone else.
In the email that arrives, click View in Dropbox. You’ll be taken to the Dropbox folder with your archive.
To download your data, follow Dropbox’s process to download files.
After you follow these steps, Google Download Your Data will show up in your Dropbox security settings as a linked app. You can remove Google as a linked app at any time. (If you export data to Dropbox in the future, you’ll need to give Google access again.)
When your archive reaches Dropbox, Google is no longer responsible for it. Your archive will be covered by the Dropbox Terms of Service.
Add to Microsoft OneDrive
We’ll upload your archive to Microsoft OneDrive and email you a link to its location.
For “Delivery method,” select Add to OneDrive.
Choose Link account and create archive.
You’ll be directed to Microsoft. Sign in to your Microsoft account if prompted.
In the Microsoft window that asks if Google Download Your Data can access your info, select Yes.
To keep your data private, make sure you’re not sharing this OneDrive folder with anyone else.
In the email that arrives, click View in OneDrive. You’ll be taken to the OneDrive folder with your archive.
To download your data, follow OneDrive’s process to download files.
After you follow these steps, Google Download Your Data will show up in your Microsoft OneDrive security and privacy settings as an app that can access some of your info. You can remove Google’s access at any time. (If you export data to OneDrive in the future, you’ll need to give Google access again.)
When your archive reaches Microsoft OneDrive, Google is no longer responsible for it. Your archive will be covered by the Microsoft Services Agreement.
Common questions
Which format should I choose for my data?
Deciding what format you should choose depends on the service, type of data, and your intended use of it. We have chosen types that we believe are the most useful and portable. For example, we export contacts as vCard, which is a very common format for email providers. We often will also provide additional options to fit your specific needs.
Where should I store my data?
You can store your data anywhere that is safe and has enough room for it. In most cases, it is easiest to download it directly to your computer.
If you use a public computer, store it in Google Drive or an alternate storage space where you are the only user.
Note: If you use Google Drive and plan to delete your Google Account, you’ll have to move your archive to a different storage space before deleting your account.
Why was my archive broken into multiple zip files?
In order to make sure your data will be downloaded, we limit these zip files to 2GB. Archives that are larger than 2GB are split into multiple zip files. Selecting the tgz format for your archive will increase the size limit to 50GB, so it is much less likely that your archive will be split.
Note: Special software may be required to unpack a tgz archive. Keep in mind that these types of files can’t have unicode characters in the file names.
Why do my archives expire?
Your archive expires in about 7 days. After that time, you’ll want to create a new archive with your most up-to-date information.
An expired archive doesn’t mean your data has expired, and you won’t experience any change in Google services as a result.
Note: We only allow each archive to be downloaded 5 times; after that, please request another archive.
Why do I have to enter my password again when I try to download my archive?
The security of your data is very important, so when you create an archive, we want to make sure that you’re the only person downloading your data.
To do that, we ask you to re-enter your Google Account password if you haven’t recently. We understand that this may be inconvenient, but it’s important to take extra steps to keep your data safe.
Note: If your account has 2-Step Verification turned on, you may also be asked for an additional verification code that will be sent to your phone.
Why didn’t my archive work?
If something goes wrong with your archive or you’re not able to make one, try creating another one. This approach often fixes the problem.
How do I preserve my Gmail labels if I am exporting my mail?
When you export your mail from Gmail, each message’s labels are preserved in a special X-Gmail-Labels header in your download file. While no mail client recognizes this header now, most mail clients allow for extensions to be written that could make use of the labels.
Which format is used when I download my YouTube videos?
The format of your video depends on when you uploaded it:
Less than 6 months ago: Videos are downloaded in their original format.
More than 6 months ago: Videos are downloaded in their original format, or as MP4 files with H264 video and AAC audio.
I’m a member of a Google Group. How can I download messages and membership info from the group?
Only owners can download a group’s messages and membership.
If you’re a member or manager, ask the owner to download the info you want and share it with you. Or, if you get messages delivered to your email, you can download your history of messages from your email archive.
I’m a G Suite administrator. How do I export my organization’s data?
You can download or migrate your organization’s data, including emails, calendars, documents, and sites. Learn how to export your organization’s G Suite data.
Send us feedback
Let us know about your experience downloading your data. By sharing your feedback, you help Google improve this product for you and other people.
Was this article helpful?
How can we improve it?
Manage your information
Verify your Google Account
Check for an existing account
Change your Google Account name & other info
Set up a recovery phone number or email address
Change the phone number on your account & how it’s used
Change the email address for your account
Get a summary of data in your Google Account
Download your data
Change who’s saved & suggested as contacts
Manage saved passwords in your Google Account
Manage your online reputation
Sync passwords across your devices
Block or unblock people’s accounts
Create or change your Google Account PIN
See all your purchases, subscriptions & reservations
Control the ads you see
Block certain ads
Why you’re seeing an ad
Manage your Brand Account
Manage business personalization for your Google Account
Remove products
Delete your Gmail service
Change who manages your Brand Account
Manage your Google payment info
català‎dansk‎Deutsch‎eesti‎español‎español (Latinoamérica)‎Filipino‎français‎hrvatski‎Indonesia‎italiano‎latviešu‎lietuvių‎magyar‎Melayu‎Nederlands‎norsk‎polski‎português (Brasil)‎română‎slovenčina‎slovenščina‎suomi‎svenska‎Tiếng Việt‎Türkçe‎čeština‎Ελληνικά‎български‎русский‎српски‎українська‎‏עברית‏العربيةनेपाली‎हिन्दी‎සිංහල‎ไทย‎ລາວ‎ქართული‎中文(简体)‎中文(繁體)‎日本語‎한국어‎ English‎
Search Help Center

 

 
منبع مطلب : https://support.google.com

داستان هايتنگ مخارم صفحه 1

و دراورد و لخت جلوم ایستاد و کسش رو جلوی صورتم گرفت و با دستش چند ضربه بهش زد و گفت: یعنی از این خوشگلتره؟ گفتم: اوه این چیه باید پیش کوس من لنگ بندازه! نشست کنارم وخواست که زیپ شلوارم رو باز کنه، دستهام گرفتم روی کوسم و گفتم: چیکار میکنی، برو کنار، بدون توجه به حرفهام دستهام رو کنار زد و مشغول باز کردن زیپم شد، چون ته دلم دوست داشتم کوسم رو نشونشون بدم واز اینکه با کوسم ور بره لذت میبردم، مقاومت چندانی نکردم، دکمه و زیپ شلوارم رو باز کرد و دستش رو کرد تو شورتم و گفت: وای.. بمیرم . اینجا که سیل اومده، پشمهاش رو ببین، نگاهی به مهشید که لبخند مرموزی به لب داشت، کرد و گفت: بیا ببین! مهشید خودش رو کشید سمت من و گفت:کو ببینم و دستشو برد لای پاهام و مشغول مالیدن کسم شد، بی اختیار پاهام رو از هم باز کردم و لم دادم به کاناپه، از شدت شهوت کاملأ از خود بیخود شده بودم، نیلوفر داشت شلوارم رو پایین میکشید و من قادر نبودم هیچ عکس العملی نشون بدم، بعد از اینکه شورت و شلوارم رو از پام درآورد بلند شد و دستش رو گذاشت روی کسش درحالی که به سمت در میرفت گفت: وای شاشم داره میریزه، مهشید صداش کرد و گفت: حالا که میری دستشویی پس یه دوش هم بگیر خودت رو تمیز کن بیا باهات کار دارم، با بیرون رفتن نیلوفر، مهشید خودش رو چسبوند بهم ودستش رو انداخت دور گردنم و سینه کوچیکم رو از روی پیرهنم گرفت و با چند فشار شروع کرد به مالیدنش، دستش دیگه اش رو فرو کرد زیر باسنم و انگشتش رو روی کونم برد، به بهانه فاصله گرفتن ازش تکونی به تنم دادم کمی خودم رو یه وری کردم و باسنم رو از روی کاناپه بلند کردم تا دستش راحت تر به کونم برسه، انگشتش رو روی کونم میمالید و فشارمیداد، کم کم انگشتش رو توی کونم فرو کرده ومی چرخوند، بلند شد ولباسهاش رو از تنش درآورد، با پایین کشیدن شورتش کیر نسبتأ باریک و درازش که شق کرده بود نمایان شد، برای اولین بار بود که خارج از فیلمها کیر میدیدم، استرس وهیجان آمیخته با کنجکاوی وجودم رو گرفته بود، نشست کنارم و پیرهن و سوتینم رو کشید بالا و مشغول خوردن سینه هام شد، تا به خودم اومدم دیدم منو خوابونده روی کاناپه و سر کیرش رو روی کونم گذاشت، گفتم: چیکار میکنی، گفت: مگه دوست نداری؟ گفتم: نمیخوام، نیلوفر میاد می بینه، زشته، با لحن ملتمسانه ای گفت:آبم خیلی زود میاد، تا اون بیاد تموم میکنم، با شنیدن حرفش، چنان غرق در شهوت شدم با اینکه حس میکردم، همه این کارهاشون با نقشه قبلی هست، توان هیچ مقاومتی رو نداشتم ومثل موم اسیر دستش بودم، با یه فشار کیرش رو فرو کرد توی کونم و شروع کرد به عقب جلو کردن، با اینکه بارها با خیار و سوسیس حال کرده بودم ولی چنان لذتی میبردم که قبلا هرگز تجربه نکرده بودم، کم کم سرعت کیرش رو بیشتر کرد و به چند دقیقه نکشید که ارضاع شد و با چند ناله آبش رو توی کونم خالی کرد و آرام شد، سریع بلند شدم ولباسهام رو پوشیدم و خودم رو مرتب کردم و روی کاناپه نشستم، طولی نکشید نیلوفر در حالی که حوله ای به خودش پیچیده بود، اومد تو و گفت: ببینم من نبودم شیطونی نکردین که؟ متوجه چشمک زدن مهشید و لبخند معنی دارشون شدم، دیگه مطمئن شدم که نیلوفر منو دعوت کرده خونشون که مهشید بکنه، با همه لذت وصف ناپذیری که برده بودم ولی از اینکه نتونسته بودم مقاومت کنم و بازیچه دستشون شده بودم، چنان پشیمون شدم وحالم گرفته شد که دیگه نتونستم بشینم و به بهانه تنهایی داداشم، خداحافظی کردم وبرگشتم خونه. از صدای دوش آب فهمیدم که علی توی حموم هست، رفتم توی اتاقم و لباسهام رو عوض کردم و خواستم برم آبی به صورتم بزنم که دیدم علی از حموم دراومده و چون متوجه اومدن من نشده بود بدون هیچ ملاحظه ای، حوله ای روی دوشش انداخته و لخت جلوی آینه پذیرایی موهایش رو خشک میکرد، از دیدن چیزی حسابی شوکه شدم، آرام خودم رو کشیدم پشت در و بهش خیره شدم، یک کیر کلفت و درازی از میان پاهاش آویزون شده بود و با حرکات بدنش مثل لنگر تاب میخورد، هرگز تصور نمیکردم کسی که من تاکنون به چشم بچه نگاهش میکردم کیری به این بزرگی داشته باشه، فکر اینکه کیرش در حالت خوابیده به این بزرگیه اگه بلند بشه چه اندازه میشه، بشدت شهوتم رو زد بالا، بهش زول زده بودم و نمیتونستم چشم ازش بردارم تا اینکه لباسهاشو پوشید ومنو از دیدنش محروم کرد. اون روز تمام وقت فکری مثل خوره به جانم افتاده بود وحسابی مشغولم کرده بود، چون لذت کیر رو تجربه کرده بودم عطشم بهش چندین برابر شده بود و دیگه قانع به حال کردن با سوسیس و خیار نبودم و بهترین و مناسب ترین کسی که می تونست منوارضاع بکنه و با کیرش کونم رو پر کنه داداشم بود، چون میدونستم بسیار دهن قرص و رازداره ومطمئن بودم به کسی چیزی نمیگه، مشکل بزگ این بود که چطوری فکرم رو عملی کنم وعلی رو راضی به این کار بکنم، شب توی رختخوابم بعد از ساعتها فکر کردن به این نتیجه رسیدم با عشوه گری و حرکاتم تحریکش کنم و توجهش رو به خودم جلب کنم، تصمیمم روگرفتم، باید از فرصت تنهایمان برای رسیدن به هدفم نهایت استفاده رو میکردم. صبح از خواب بیدار شدم و بعد از خوردن صبحونه، علی جلوی تلویزیون لم داده بود وفیلم میدید، موقعیت رو بسیار مناسب دیدم، سریع رفتم تواتاق شورتم رو درآوردم یه دامن گشاد تنم بود، گوشیم رو برداشتم رفتم روبروش نشستم و تکیه دادم به دیوار حواسش به من نبود، پاهام رو بصورت طاقباز از هم باز کردم و دامنم رو تا زانوهام دادم بالا تا از روبرو کوس وکونم دیده بشه، مشغول ور رفتن با گوشیم شدم و زیر چشمی نگاهش میکردم، بعد از مدتی نگاهش به سمت من افتاد و با دیدن کوس وکونم حالش منقلب شد، آشفتگی در صورتش مشهود بود، دیگه چشم از لای پاهام برنمیداشت، دستشو گذاشته بود روی کیرش وآروم میمالید،از شدت شهوت بی پروا به لای پاهام زول زده بود، مدتی بعد از جایش بلند شد به صورتی که سعی داشت با دستش کیرش سیخ شده اش رو پنهان کنه رفت دست شویی، سریع پریدم پشت در گوش وایستادم، با شنیدن صدای تند نفس زدنها وناله هایش فهمیدم که داره آبش رو میاره، ازاینکه دراجرای قدم اول نقشه ام پیروز شده بودم بسیار خوشحال بودم. ساعتی بعد از خوردن ناهار به بهانه دوش گرفتن سریع پریدم حموم تنم رو خیس کردم یه حوله انداختم رو دوشم ولباسهام رو برداشتم اومدم بیرون گفتم: آخـــی رختکن انقدر گرمه داشتم خفه میشدم، داداشی نگاهم نکنی تا من لباسهامو بپوشم، رفتم جلوی آینه ایستادم پشتم رو بهش کردم وتوی آینه می دیدمش، به بهانه خشک کردن موهام، حوله رو ازجلوی بدنم باز کردم و کشیدم روی سرم طوری که سینه هام وکوسم کاملا بیرون بود وعلی توی آینه بهشون زول زده بود وچشم ازشون برنمیداشت، بعد از کلی خشک کردن موهام دولا شدم شورتم رو برداشتم و همزمان حوله رو از شونه ام کشیدم بالاتر تا حدی که باسنم از پشت بیرون زد، تا جایی که ممکن بود پوشیدن شورتم رو لفت دادم وکوس وکونم رو نشونش دادم، با اینکه شهوت از چهره اش میبارید ولی جسارتش رو نداشت کاری بکنه! روز بعد علی رفته بود بیرون، چون نمیتونستم بهش بگم که ازش چی میخوام، باید کاری میکردم که خودش پیش قدم بشه و اقدام بکنه یا بهم پیشنهاد بده! رفتم سراغ لباسهام یه ساپورت فاق کوتاه سفیدی داشتم، چون به تنم کوچیک شده بود مدتی بود که دیگه نمی پوشیدمش، بدون شورت پام کردم، خیلی تنگ بود به زحمت تا جایی که میشد کشیدم بالا تا خشتکش کاملا لای چاک کوپل های باسنم فرو رفت، وآنها رو ازهم شکافت، فاقش بقدری کوتا بود که باسنم توش جا نمیشد، قسمتی از فرغ و کوپل های باسنم از بالا بیرون مونده بود، ازطرف جلو هم کاملا به تنم چسبیده بود برجستگی کوسم بیرون زده بود، یه تاپ نیم تنه و یقه باز قرمز رنگی که تا بالای نافم میرسید، تنم کردم که تقریبأ نیمی از سینه های کوچیکم بیرون بود، رفتم جلوی آینه یه چرخی زدم ونگاهی به تنم انداختم، همه چیزم پیدا بود، حتی چاک و پشمهای کوسم دیده میشد(البته کوسم روهمیشه تمیز میکردم و فقط پشمهای قسمت بالاتر از چاک کوسم رو نمیزدم و بصورتی که پشمهاش آنقدر بلند میشد که با کش می بستمشون، چنانکه الان بیشتر از ده سانت هستش) طوری که هر کسی منو دراون وضع میدید، نمیتونست خودش رو کنترل کنه و همونجا سر پا میگاییدم، مطمئن بودم علی با دیدنم خودش رو خراب میکنه. نشستم گوشه ای ومنتظرآمدنش ماندم تا اینکه بلاخره اومد و لباسهاش رو عوض کرد و رفت نشست جلوی تلویزیون و مشغول دیدن فیلم شد، بلند شدم رفتم یه چایی براش آوردم، جلوش دولا شدم گذاشتم زمین و سینه هام رو نشونش دادم برگشتم رفتم یه دستمال برداشتم اومدم به بهانه تمیز کرده آینه پشتم روکردم بهش شروع کردم به لمبوندن باسنم، از گوشه آیینه می پاییدمش دیوانه وار زول زده بود به باسنم و نگاه ازش برنمی داشت، نشستم روی زانوهام باسنم رو دادم عقب، با هر حرکتی ساپورتم از پشت سر می خورد پایین ونصف کوپل ها وفرغ کونم بیرون میزد، برای اینکه خیلی تابلو نشه گهگاهی میکشیدم بالا ولی چون فاقش خیلی کوتاه بود و به کمرم نمیرسد، دوباره با چند حرکت سر میخورد پایین، یواشکی از تو آینه یه نگاهی بهش انداختم، شهوت از چهره اش می بارید، دستش روی کیرش بود ومیمالید، بعد از کلی تمیز کردن آینه، سریع رفتم از آشپزخونه جارو نپتون رو آوردم جلوش نشستم طوری که توی آینه ببینمش بصورت چهار دست وپا شروع کردم جارو کردن فرش، یواش یواش چرخیدم پشتم رو کردم سمتش، کونم با فاصله کمتراز یک متر مقابلش بود، با لمبوندن ولرزوندن باسنم تحریکش میکردم، کنترلش رو ازدست داده بود، دستشو کرده بود تو شلوارش و بی مهابا کیرش رو میمالید، هردوغرق شهوت بودیم و هر لحظه منتظر بودم از پشت بغلم کنه وکیرش رو تو کونم فرو کنه ولی خبری نشد، رفتم نشستم کنارش برای اینکه سرشوخی رو باز کنم، کنترل تلویزیون رو برداشتم زدم کانال دیگه، انگار نه اینکه اصلا چشمهاش رو از کونم برنمیداشت گفت: آبجی تورو خدا اذیت نکن دارم فیلم می بینم، گفتم: دوست دارم بکنم، میخوام ببینم چیکار میتونی بکنی؟ اگه میتونی بیا کنترل رو ازم بگیر، گفت: آبجی کاری نکن اشکت رو دربیارم، بد جوری اذیت میکنمت ها، به چشمهاش خیره شدم وبا حذف کلمه” اذیت” باعشوه گفتم: آخه تو میخوای منو بکنی واشکم رو دربیاری؟ اگه میتونی بیا منو بکن! اصلأ من دوستدارم که منو بکنی! خوشبختانه نقشه ام گرفت خیز برداشت به طرفم، سریع روی شکم خوابیدم و کنترل رو لای سینه هام گذاشتم و دو دستی محکم گرفتم، برای گرفتنش از دو طرف دستهاشو فرو کرد زیر بدنم طوری که هر دو دستهاش روی سینه های کوچیکم قرار گرفت، با اینکه زورش به من می چربید و به راحتی میتونست منو بچرخونه وکنترل رو بگیره ولی تلاشی نمیکرد، کاملا معلوم بود که از لمس کردن سینه هام حسابی لذت میبره وبا ولع تمام اونها رو توی دستهاش گرفته بود و میمالید، با دست وپا زدن و جنب و جوشی که داشتم، ساپورتم سر خورده بود پایین و تقریبأ بیشتر باسنم لخت بود، برای اینکه توجهش رو به کونم جلب کنم کنترل رو بردم لای پاهام و چسبوندم به کوسم، دستشواز پشت فرو کرد لای پاهام وصورتش رو چسبوند به باسنم، بعد از کلی مالیدن کوسم، کنترل رو ازم گرفت، پریدم نشستم روی شکمش، دستشو دراز کرده بود بالای سرش تا کنترل رو ازم دور کنه، به بهانه ی گرفتنش خوابیدم روش و سینه هام روچسبوندم به صورتش و با حرکات بدنم میمالیدم روی صورتش، تنم رو کشیدم بالاتر و روی سینه اش نشستم و کسم رو چسبوندم به چونه اش و با هر فشاری که میدادم چونه اش لای چاکم فرو میرفت، زانوهام رو تکیه دادم زمین و به جلو دولا شدم کوسم رو که پشمهاش از بالای ساپورتم بیرون زده بود جلوی دهنش قرار دادم و با هر حرکتی به دهنش میمالیدم، فکرم پیش کیر خوشگلش بود کم کم خودمو کشیدم پایین تر تا کیر شق شده اش روی کوسم قرار گرفت و با تکانهای بدنم کوسم رو بهش میمالیدم، کمرم رو راست کردم و نشستم روش طوری که کیر کلفت و درازش لای باسنم جا گرفت، هر دو در اوج شهوت بودیم وبه بهانه “کنترل” باهم حال میکردیم و حسابی لذت می بردیم، کم کم از چهره و حرکات علی مشخص بود که میخواد ارضاع بشه گفت: بلند شو شکمم درد گرفت، به هیچ وجه دلم نمیخواست از روی کیرش بلند بشم و دوست داشتم آبش رو همونجا بیاره، خیز برداشت و کمرش رو از زمین بلند کرد وبه حالت نشسته قرار گرفت سر کیرش روی چاک کسم قرار گرفت، سریع پاهام رو دورکمرش قفل کردم ودستهام روحلقه کردم دور گردنش محکم چسبیدم بهش چنان فشارمیدادم که اگر لخت بودیم کیرش تا ته فرو میرفت توی کوسم، دستهاش رو انداخت لای کوپل های باسنم وبلندم کرد وبا یه چرخش پشتم رو چسبوند زمین وسریع بلند شد رفت سمت دستشویی به معنای واقعی داشتم در تب شهوت میسوختم، دلم میخواست التماسش کنم:
ادامه پست بعد
بودی تـــــــو تو بغلم
گردنت بود رو لبم
بالا
صفحه صفحه 79 از 92: « پیشین 1 78 79 80 91 92 پسین »
داستان و خاطرات سکسیانجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / Incest Sexy Story ^ داستان های سکسی با محارم↑ بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها Bold Style Italic Style Highlight Center List Image Link URL Link
Persian | English
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.
مسائل مربوط به انجمن گفتگوی آزاد ایران شعر و ادبیات خاطرات و داستان های ادبی فرهنگ و هنر شوخی و سرگرمی خانه و خانواده ورزش جهان تصویر علم و دانش کل کل مناسبتها پارسی زبانان غیر ایرانی کامپیوتر بازی های کامپیوتری موبایل اينترنت و موارد مربوط به آن تالار تخصصی سینما و موسیقی فیلم و سریال ایرانی فیلم و سریال خارجی موسیقی ایرانی موسیقی خارجی سیاست مذهب داستان و خاطرات سکسی عکس سکسی ایرانی فیلم

 

 
منبع مطلب : https://www.looti.net

آيا چهارشنبه دي تعطيله

سایت مجلس شورای اسلامی
سایت قوه قضاییه
سایت شورای نگهبان
سایت جهاد دانشگاهی
خبرگزاری‌ها
خبر آنلاین
واحد مرکزی خبر
هنر آنلاین
دانشگاه تهران
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه پیام نور
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه جامع علمی کاربردی
جمهوری اسلامی
دنیای اقتصاد
مردم‌سالاری
isna header
درباره ایسنا
تماس با ایسنا
باشگاه دانشجویان
نتایج زنده
سرویس‌های خبری آخرین اخبار
علمی و دانشگاهی
فرهنگی و هنری
دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ – ۱۲:۳۵
سرویس ایسنا+
رسانه دیگر
سه‌شنبه / ۸ اسفند ۱۳۹۶ / ۰۹:۵۲
دسته‌بندی: ایسنا+
کد خبر: 96120803754
خبرنگار : 71410
سال ۹۷ چند روز تعطیلی رسمی داریم؟
تعطیلات رسمی
سال ۱۳۹۷ هجری شمسی، ساعت ۱۹:۴۵:۲۸ روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، مقارن با ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی آغاز خواهد شد.
سال آینده، ۵۲ جمعه دارد و ۲۵ روز هم تعطیل رسمی خواهیم داشت. ماه‌های فروردین، خرداد، آبان و شهریور دارای بیشترین روزهای تعطیل هستند اما در مقابل، ماه‌های مهر و دی به جز روزهای جمعه، تعطیلی دیگری ندارند.
سوم فروردین، ۲۵ خرداد عید فطر و ۲۵ آبان سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) از تعطیلی‌های رسمی سال ۹۷ است که به روز جمعه افتاده است.
در مورد تعطیلی سالروز آغاز امامت امام زمان (عج)، یک فوریت لغو این تعطیلی در مجلس تصویب شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
هیچ بعید نیست که تعطیلی‌های رسمی در سال آینده کم یا زیاد شوند. علاوه بر این، احتمال تعطیلی‌های موردی و اضطراری مثل روزهای آلوده یا روزهای سرد و یخبندان هم وجود دارد که بیشتر برای دانش‌آموزان است.
در ادامه می‌توانید تعطیلات رسمی سال ۱۳۹۷ را ببینید:
چهارشنبه ۱ فروردین – نوروز
پنجشنبه ۲ فروردین – نوروز
جمعه ۳ فروردین – نوروز
شنبه ۴ فروردین – نوروز
شنبه ۱۱ فروردین – ولادت حضرت علی (ع)
یکشنبه ۱۲ فروردین – روز جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه ۱۳ فروردین – روز طبیعت
شنبه ۲۵ فروردین – مبعث حضرت پیامبر (ص)
چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت – ولادت امام زمان (عج)
دوشنبه ۱۴ خرداد – ارتحال حضرت امام خمینی (ره)
سه‌شنبه ۱۵ خرداد – سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
چهارشنبه ۱۶ خرداد – شهادت حضرت علی (ع)
جمعه ۲۵ خرداد – عید فطر
شنبه ۲۶ خرداد – عید فطر
دوشنبه ۱۸ تیر – شهادت امام جعفر صادق (ع)
چهارشنبه ۳۱ مرداد – عید قربان
پنجشنبه ۸ شهریور – عید غدیر
چهارشنبه ۲۸ شهریور – تاسوعا
پنجشنبه ۲۹ شهریور – عاشورا
سه‌شنبه ۸ آبان – اربعین
چهارشنبه ۱۶ آبان – رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
پنجشنبه ۱۷ آبان – شهادت امام رضا (ع)
جمعه ۲۵ آبان – شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)
یکشنبه ۴ آذر – ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
شنبه ۲۰ بهمن – شهادت حضرت زهرا (س)
دوشنبه ۲۲ بهمن – سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران
چهارشنبه ۲۹ اسفند – ولادت حضرت علی (ع) و سالروز ملی شدن صنعت نفت
انتهای پیام
لینک کوتاه
تعطیلات رسمی سال 97
کانال تلگرام ایسنا
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
-لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
– ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
– نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
شما در حال پاسخ به نظر «» هستید. × لغو پاسخ
۱۳۹۶-۱۲-۱۰ ۰۹:۵۷
27 روز تعطیل است
آخرین اخبار
لزوم تخلیه منازل مسکونی در حاشیه رودخانه‌های شهرستان لردگان
۳ دقیقه قبل
کشف و توقیف ۱۲ تن گوشت فاسد در مشهد/۶ نفر بازداشت شدند
۴ دقیقه قبل
جاده امامزاده داوود مسدود شد
۴ دقیقه قبل
تاسیسات نفتی خوزستان ایمن شده‌اند
۵ دقیقه قبل
تصادف زنجیره‌ای خودروها در اتوبان کاشان
۱۱ دقیقه قبل
وزیر اطلاعات: ۱۲ فروروین روز تجلی اراده مردم است
۱۱ دقیقه قبل
ریزش کوه در دره فرحزاد
۱۳ دقیقه قبل
اختصاص ۱۰۰۰ فضای ورزشی برای اسکان سیل‎زدگان
۱۹ دقیقه قبل
۲۸۸ قیمت ۲۴ کالای خوراکی در سال ۹۷
۲۱ دقیقه قبل
پیرانشهر رکورد دار بارشهای بهاری آذربایجان غربی
۲۵ دقیقه قبل
کنترل آبگرفتگی معابر با دوربین‌های ترافیکی
۳۸ دقیقه قبل
افزایش حق مسکن کارگران در حقوق فروردین‌ماه اعمال شود
۳۹ دقیقه قبل
اعزام امکانات لجستیکی ارتش از کرمانشاه به لرستان
۴۳ دقیقه قبل
باند فرودگاه خرم‌آباد بسته شد/ سایر فرودگاه‌ها عملیاتی هستند
۴۴ دقیقه قبل
یونکر: صبر اتحادیه اروپا بر سر بریگزیت رو به اتمام است
۴۵ دقیقه قبل
مسدود شدن راه ۱۶ روستای شهرستان چاراویماق/ شکستن باکس ۳ پل در هشترود
۴۵ دقیقه قبل
ارسال ۵۵۶ هزار پیامک «هشدار مکان محور» به شهروندان تهرانی
۴۸ دقیقه قبل
در روز آشتی با طبیعت با محیط زیست دوست باشیم
۴۹ دقیقه قبل
آخرین وضعیت کودکان و نوجوانان مناطق سیل‌زده/ تعطیلی مهدهای کودک خوزستان
۵۰ دقیقه قبل
کدام کشورها صاحب بزرگترین ظرفیت نیروی بادی هستند؟
۵۰ دقیقه قبل
آخرین‌های ایسنا+
خواندنی‌هایی درباره نخل اره‌ای
دیروز ۱۴:۳۰
واعظی: درباره فضای مجازی به عقب برنمی‌گردیم
دیروز ۱۳:۴۴
مستند شجریان؛ تبلیغ یا تخریب؟
دیروز ۱۳:۱۲
ماجرای سکه عیدی‌گرفتن هاشمی‌رفسنجانی از امام
دیروز ۱۳:۰۷
فوت آیت‌الله بروجردی مشکوک بود؟
بعد از سیل و زلزله در ژاپن چه می گذرد
بفرمایید خون
۲۰ هزار بلیت دیگر داربی به کجا می‌رود؟
سیلاب سیاسی به بهانه سیل
واکنش «فرمول یک» به گزارش «ریخت و پاش» ضیاء
تکرار صحبت‌های تند حسن‌زاده علیه وریا غفوری
مجریانی که برای صداوسیما تصمیم می‌گیرند
دچار بدترین نوع سیاست‌زدگی هستیم
نخستین اصلاح‌طلب
بگذارید دوباره حوصلۀ بچه‌هایتان سر برود
الان وقت اعتماد و اطلاع‌رسانی است
مروری بر همه داربی‌های نوروزی
چرا جهانگیری جلوی حکم مناف هاشمی را گرفت؟
سیل ٩٨ بلای آسمانی نبود!
احتمال جنگ ایران و آمریکا چقدر است؟
موبایل – فیلیمو2
موبایل – فیلیمو2
ایسنا؛ اخلاق، امید، آگاهی
استفاده از اخبار با ذکر منبع خبرگزاری ایسنا مجاز است.
درباره ایسنا
تماس با ایسنا
Nastooh Logoنرم‌افزار تحریریهٔ نستوه
© 2019 Iranian Students’ News Agency. All rights reserved

 

 
منبع مطلب : https://www.isna.ir

غزال شاکري لالايي

دانلود آهنگ لالا لالا گل پرپر با صدای غزل شاکری
امروز چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ شما در تب ترانه – دانلود آهنگ جدید هستید.
دانلود آلبوم
دانلود آهنگ لالا لالا گل پرپر با صدای غزل شاکری
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
دانلود آهنگ لالا لالا گل پرپر با صدای غزل شاکری
Download Music By Ghazal Shakeri Called Lala Lala
دانلود آهنگ غمگین لالا لالا گل پرپر با صدای غزل شاکری با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸
به همراه متن آهنگ لالا لالا گل پرپر نبینی غم نبینی درد غزل شاکری
دانلود فول آلبوم غزل شاکری با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ در تب ترانه
برای دانلود آهنگ غمگین لالا لالا گل پرپر با صدای غزل شاکری به ادامه مطلب مراجعه کنید…
غزل شاکری یک بازیگر و طراح صحنه و لباس ایرانی است. او حضور خویش را در سینما از سال ۱۳۶۶ با فیلم ماهی به کارگردانی کامبوزیا پرتوی آغاز کرد. غزل شاکری با درخشش سریال شهرزاد (حسن فتحی) موفقیت سال‌های پیشین خود را مجدداً تکرار کرد. از فعالیت‌های موسیقایی وی می‌توان به بازخوانی تصنیف حدیث آشنایی اثر حبیب‌الله بدیعی و تک خوانی ریتمیک با عنوان قلک اشاره کرد.
دانلود آهنگ غمگین لالا لالا گل پرپر با صدای غزل شاکری
متن آهنگ لالا لالا گل پرپر نبینی غم نبینی درد غزل شاکری
لالا لالا گل زیره
دلم پیش دلت گیره
لالا لالا گل سنجد
بریم باهم گوشه ای دنج
لالا لالا گل سنبل
غزل خونت شم همچون بلبل
لالا لالا گل سوسن
لبم بوسی لبت بوسم
لالا لالا گل لاله
تو خود می من پیاله
لالا لالا گل پرپر
نبینی غم نبینی درد
لالا لالا گل بیتاب
هر جا هستی خدا همرات
ربات جستجوی آهنگ
دانلود آهنگ با کیفیت 320 دانلود آهنگ با کیفیت 128
Your browser does not support the audio element.
کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ و سایت شما
دانلود آهنگ جدید
برچسب ها : Download Ghazal Shakeri Lala Lala download new music Ghazal Shakeri دانلود آهنگ دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ غزل شاکری دانلود آهنگ غمگین دانلود آهنگ لالا لالا از غزل شاکری دانلود آهنگ لالا لالا گل زیره دانلود آهنگ های غزل شاکری غزل شاکری متن آهنگ لالا لالا از غزل شاکری
موضوع : آهنگ غمگین آهنگ فارسی آهنگ های پیشنهادی تک آهنگ
اشتراک گذاری ایمیل فیسنما کلوب تویتر یاهو گوگل پلاس فیسبوک
مطالب مشابه
دانلود آهنگ جدید هوروش باند به نام دلم پریشونه
دانلود آهنگ جدید علی مولایی به نام دست به قلبم نزن
دانلود آهنگ جدید حامد برادران به نام فقط باش
دانلود آهنگ جدید تکاوش به نام دنیام خودتی
دانلود آهنگ جدید رضا بهرام به نام آتش
دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی به نام به هیشکی نگو
برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.
ارسال نظر پاک کردن !
به نکات زیر توجه کنید
نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.
آرشیو موضوعات
آهنگ ایرانی
آهنگ آذری
آهنگ کردی
آهنگ لری
آهنگ قدیمی
آهنگ سنتی
آهنگ تولد
آهنگ شاد
آهنگ غمگین
آهنگ عاشقانه
​آهنگ منتخب و گلچین
منتخب ماهانه
ده آهنگ برتر
شباهنگ
شاد عروسی
بیس دار
آلبوم ایرانی
آلبوم آذری
فول آلبوم
موزیک ویدئو
نوحه فارسی
نوحه ترکی
​ فیلم سینمایی
سریال شهرزاد
سریال عاشقانه
کلاه قرمزی 96
آخرین مطالب سایت
دانلود آلبوم جدید رضا صادقی به نام زندگی کن 2,359 views
دانلود آلبوم جدید مسیح و آرش ap به نام دریا 856 views
دانلود آلبوم جدید محمد معتمدی به نام حالا که می روی 3,063 views
دانلود آهنگ جدید هوروش باند به نام دلم پریشونه 508 views
دانلود آهنگ جدید علی مولایی به نام دست به قلبم نزن 59 views
دانلود آهنگ جدید حامد برادران به نام فقط باش 103 views
دانلود آهنگ جدید تکاوش به نام دنیام خودتی 78 views
دانلود آهنگ جدید رضا بهرام به نام آتش 90 views
download new music دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ دانلود آهنگ جدید ایرانی بروزترين سايت آهنگ متن آهنگ تب ترانه جديدترين آهنگ ها جديدترين آهنگ هاي ايراني اهنگ جديد ايراني
آرشیو خوانندگان
آرمین نصرتی
آیت احمدنژاد
احسان تهرانچی
احسان حق شناس
احسان خواجه امیری
احسان نی زن
احمدرضا شهریاری
اشکان خطیبی
اکبر گلپایگانی
امید حاجیلی
امید ساربانی
امیر عباس گلاب
امیرحسین افتخاری
امیرحسین مدرس
اوزیر مهدی زاده
ایرج بسطامی
ایرج خواجه امیری
ایرج مهدیان
ایلیا منفرد
ایمان ابراهیمی
ایمان غلامی
ایمان قیاسی
بابک تسلیمی
بابک جهانبخش
بابک رادمنش
بنیامین بهادری
بهرام حصیری
بهنام علمشاهی
پرویز پرستویی
پوریا حیدری
پویان مختاری
پیمان کیوانی
تورج شعبانخانی
جلال الدین تاج اصفهانی
جمشید شیبانی
جواد بدیع زاده
چنگیز حبیبیان
حامد برادران
حامد کولیوند
حامد محضرنیا
حامد همایون
حجت اشرف زاده
حسام الدین سراج
حسن گلنراقی
حسن همایونفال
حسین کشتکار
حمید طالب زاده
حمیدرضا ترکاشوند
حمیدرضا خجندی
حمیدرضا گلشن
حمیدرضا نوربخش
خسرو شکیبایی
خشایار اعتمادی
داریوش رفیعی
رامین بی باک
رحیم شهریاری
رسول نجفیان
رشید بهبودف
روزبه بمانی
روزبه نعمت الهی
زانیار خسروی
سالار عقیلی
سامان احتشامی
سامان جلیلی
سعید پور سعید
سعید کرمانی
سهراب پاکزاد
سهراب پورناظری
سیامک عباسی
سیاوش قمصری
سیروان خسروی
سیف الدین آشتیانی
سینا درخشنده
سینا شعبانخانی
شاهکار بینش پژوه
شهاب بخارایی
شهرام شکوهی
شهرام میرجلالی
شهرام ناظری
عالیم قاسیم اف
عباس بهادری
عباس مهرپویا
عبدالحسین مختاباد
عبدالوهاب شهیدی
علی اصغر شاه زیدی
علی پورصائب
علی زند وکیلی
علی عبدالمالکی
علی لهراسبی
علیرضا افتخاری
علیرضا روزگار
علیرضا صارمی
علیرضا طلیسچی
علیرضا عصار
علیرضا قربانی
عماد طالب زاده
غلامحسین بنان
غلامرضا صنعتگر
فاتح نورایی
فرامرز عقلمند
فرزاد فرزین
فرهاد برنجان
فرهاد مهراد
فرید صدوقی فر
فریدون آسرایی
فریدون پوررضا
فریدون فروغی
کامران تفتی
کامران مولایی
کاوه یغمایی
کوروس سرهنگ زاده
کوروش یغمایی
گروه بمرانی
گروه دارکوب
گروه داماهی
مازیار عصری
مازیار فلاحی
ماهان بهرام خان
مجتبی کبیری
مجید اخشابی
مجید خراطها
مجید یحیایی
محسن ابراهیم زاده
محسن لرستانی
محمد اصفهانی
محمد بختیاری
محمد زند وکیلی
محمد علیزاده
محمدرضا شجریان
محمدرضا علیمردانی
محمدرضا عیوضی
محمدرضا گلزار
محمدرضا هدایتی
مرتضی احمدی
مرتضی اشرفی
مرتضی پاشایی
مرتضی سرمدی
مسعود امامی
مسعود بختیاری
مسعود جلیلیان
مسعود سعیدی
مسعود صابری
مسعود صادقلو
مصطفی پاشایی
مصطفی فتاحی
مصطفی یگانه
مهدی احمدوند
مهدی یغمایی
مهران زاهدی
مهران مدیری
مهرداد کاظمی
مهرزاد امیرخانی
مهیار فاضلی
موزیک افشار
میثم ابراهیمی
میلاد بابایی
میلاد باران
میلاد درخشانی
ناصر چشم آذر
ناصر زینعلی
ناصر عبداللهی
نعمت الله آغاسی
همایون شجریان
هوتن هنرمند
وحید خراطها
ودود موذن زاده
یاسر محمودی
یعقوب ظروفچی
دانلود آهنگ آذری دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ قدیمی تبلیغات متنی
تمامی حقوق مطالب و قالب برای تب ترانه – دانلود آهنگ جدید محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
تب ترانه – دانلود آهنگ جدید در شبکه های اجتماعی

 

 
منبع مطلب : https://tabtaraneh.net

داستان بامحارم سال 96

ارسال داستان سکسی
اطلاعیه مهم
داستان سکسی
سکس با زنداداش ناز
ارسال در آگوست 13, 2017 به دست ادمین — 5 دیدگاه ↓
سلام ارش هستم 24 ساله قد 180 وزن 85 .داستان برمیگرده به حدود 2 ماه پیش .اوا بگم من دانشجویی مهندسی هستم وتقریبا همه کارهای فنی از دستم برمیاد از جمله جق زدن . یه روز که از کلاس بر ادامه مطلب سکس با زنداداش ناز→
ارسال‌شده در کس شعر, کوستان | 5 پاسخ
خواستگاری باید اینجوری باشه
ارسال در آگوست 13, 2017 به دست ادمین — 5 دیدگاه ↓
این داستان متن مکالمات یک جلسه واقعی خواستگاری هست که واقعا اتفاق افتاده و بین دو خانواده متشخص، بافرهنگ، باکلاس و امروزی؛ و پدر و مادر عروس، خواهر و برادر عروس، پدر و مادر داماد، خواهر و برادر داماد و ادامه مطلب خواستگاری باید اینجوری باشه→
ارسال‌شده در طنز, عروس و داماد | 5 پاسخ
صبحانه‌ای از جنس سکس
ارسال در آگوست 13, 2017 به دست ادمین — یک دیدگاه ↓
بالاخره نور خورشید موفق شد پلک هامو آروم آروم باز کنه… روی تخت خواب حالت دمر خوابیده بودم و با نمایی تار لیوان دسته داری که روی پاتختی قرار داشت رو میدیدم. همینطور برگه ی مستطیلیِ کنارش که هنوز انقد ادامه مطلب صبحانه‌ای از جنس سکس→
ارسال‌شده در رمان سکسی, سکس عاشقانه | 1 پاسخ
من معتاد ریخته شدن آب کیر داغ توی کونمم
ارسال در آگوست 12, 2017 به دست ادمین — 5 دیدگاه ↓
سلام من نیما هستم قبلا اتفاقایی که باعث شد من کونی بشم رو در داستان قبلیم تعریف کردم که اسمش هست .(( لذت کون دادن به احمد)) . امروز میخوام خاطرات سکسم با دومین بکن زندگیم رو براتون تعریف کنم. ادامه مطلب من معتاد ریخته شدن آب کیر داغ توی کونمم→
ارسال‌شده در داستان سکسی, کون دادن, گی‌ | برچسب خورده داستان سکسی | 5 پاسخ
اعتیاد به کیر شوهرخالم
ارسال در آگوست 11, 2017 به دست ادمین — 4 دیدگاه ↓
جندگی های من برای شوهر خالم و پسر خاله هام قسمت هشتم یه مدت بود دیگه نداده بودم ، و فقط با شوهرم یه رابطه عاشقانه داشتم، و یه ماه دیگه هم که مراسم عروسیمه، شوهر خالم یه روز بهم ادامه مطلب اعتیاد به کیر شوهرخالم→
ارسال‌شده در آنال سکس, سکس با شوهر خاله, کون دادن | 4 پاسخ
سکس پارتیهای بالاشهر
ارسال در آگوست 11, 2017 به دست ادمین — 12 دیدگاه ↓
سلام من اسمم شیماست و ۲۱ سالمه. خوش استیلم و خوش قیافه سایز سینه هامم نسبتا خوبه ، خونمون سمت میدون گمرکه خیابون هلال احمر ، یه دوست دارم اسمش میتراست اونم اهل همین محله ، وضع مالی هر دو ادامه مطلب سکس پارتیهای بالاشهر→
ارسال‌شده در سکس پارتی, سکس تو پارتی, سکس گروهی | 12 پاسخ
بهترین لذت سکسی دنیا
ارسال در آگوست 9, 2017 به دست ادمین — 15 دیدگاه ↓
سلام … مدت ۲ ساله که ازدواج کردیم ..زنم ۲۲ سالشه و اندامه ورزشکاری داره. همیشه وقتی تو خیابون میریم چشمای مردمو میبینم چطور دارن در میان. بیشتر اوقات حین سکس فیلم میزاریم که بیشتر حال بده. منم قبل از ادامه مطلب بهترین لذت سکسی دنیا→
ارسال‌شده در داستان سکسی, زن شوهردار, سکس, سکس گروهی | برچسب خورده MMF, داستان سکسی | 15 پاسخ
کون دادن از طریق کلش اف کلنز
ارسال در آگوست 9, 2017 به دست ادمین — 2 دیدگاه ↓
سلام این خاطره مال دو سال پیشه من که ۱۶ سالم بود من قبلا تجربه کون دادن به رفیقم رو داشتم ولی تجربه با مرد غریبه رو نه… من تو کلش اف کلنز رفتم تو یک کلن گی که مال ادامه مطلب کون دادن از طریق کلش اف کلنز→
ارسال‌شده در داستان سکسی, کون دادن, گروپ سکس, گی‌ | برچسب خورده داستان سکسی | 2 پاسخ
کیر دایی و کون خواهرزاده
ارسال در آگوست 9, 2017 به دست ادمین — بدون دیدگاه ↓
سلام دوستان عزيز من ارشم ٢٧ سالمه اين خاطره كه ميخام تعريف كنم واستون بر ميگرده به ٥ سال پيش . يه خواهر زاده دارم كه الان ٢٢ سالشه به عبارتي اونوقت ١٧ سالش بود. قدش حدود ١٧٨ وزنش ٧٢ ادامه مطلب کیر دایی و کون خواهرزاده→
ارسال‌شده در سکس با خواهرزاده, کون دادن, گی‌ | دیدگاهی بگذارید
سکس داغ توی باغ
ارسال در آگوست 8, 2017 به دست ادمین — 2 دیدگاه ↓
سلام دوستان من اسمم امير٢٥ دوس داشتم يه خاطره كوتاه از خودم واستون تعريف كنم… *** راستش چند وقت بود يه حسي درونم به وجود اومده بود كه دوس داشتم تجربه يه بار دادن حس كنم علتش نميدونم شايد بيشتر ادامه مطلب سکس داغ توی باغ→
ارسال‌شده در داستان سکسی, کون دادن, گی‌ | برچسب خورده داستان سکسی | 2 پاسخ
ناوبری نوشته
← نوشته‌های قدیمی‌تر
‌‌← نوشته‌های تازه‌تر
Primary Sidebar Widget Area
لطفا بعد از ورود به سایت بلافاصله صفحه را رفرش کنید تا جدیدترین داستان‌های سکسی را ببینید
Search for: Search
بایگانی گزینش ماه آوریل 2019 مارس 2019 فوریه 2019 ژانویه 2019 دسامبر 2018 نوامبر 2018 اکتبر 2018 سپتامبر 2018 آگوست 2018 جولای 2018 ژوئن 2018 می 2018 آوریل 2018 مارس 2018 فوریه 2018 ژانویه 2018 دسامبر 2017 نوامبر 2017 اکتبر 2017 سپتامبر 2017 آگوست 2017 جولای 2017 ژوئن 2017 می 2017 آوریل 2017 مارس 2017 فوریه 2017 ژانویه 2017 دسامبر 2016 نوامبر 2016 اکتبر 2016 سپتامبر 2016 آگوست 2016 جولای 2016 ژوئن 2016 می 2016 آوریل 2016 مارس 2016 فوریه 2016 ژانویه 2016 اکتبر 2015 سپتامبر 2015 آگوست 2015 جولای 2015 ژوئن 2015 می 2015 آوریل 2015 مارس 2015 فوریه 2015 ژانویه 2015 دسامبر 2014 جولای 2014 ژوئن 2014 می 2014 آوریل 2014 مارس 2014 ژانویه 2014 دسامبر 2013 نوامبر 2013 جولای 2013 ژوئن 2013 می 2013 آوریل 2013 مارس 2013 فوریه 2013 آگوست 2012 جولای 2012 ژوئن 2012 می 2012 آوریل 2012 مارس 2012 فوریه 2012 ژانویه 2012 دسامبر 2011 نوامبر 2011 اکتبر 2011 سپتامبر 2011 آگوست 2011 جولای 2011 ژوئن 2011 می 2011 آوریل 2011 دسامبر 2010 نوامبر 2010 سپتامبر 2010 آگوست 2010 جولای 2010 ژوئن 2010 می 2010 آوریل 2010
دسته‌ها گزینش دسته آزاده نامداری آموزش سکس آنال سکس اجتماعی اذیت و آزار ارباب و برده اس ام اس سکسی افغان افغان سکس انتقام با سکس اوبنه اولین سکس بی دی اس ام بی‌غیرت بیوه پرده بکارت تجاوز ترنس جنده جنده چادری حاملگی حشر خاطره سکسی خواهر زن خودارضایی خیانت داستان سکسی داستان سکسی داستان سکسی ترجمه شده به فارسی‌ داستان سکسی دانلود داستان عاشقانه داستان مامان سکسی داستان‌ های سکسی‌ داستان ولما داستانک سکسی دانلود دانلود داستان سکسی دانلود داستانهای سکس دانلود کلیپ سکسی ایرانی دختر ایرانی دختر فراری دو جنس گرا دوست پسر دوست دختر رمان سکسی روسپیگری ریا زن پوش زن شوهردار زن کولی زن مطلقه زن و شوهر زورگیر زورگیری سبک اروتیک سکس سکس استاد و دانشجو سکس اینترنتی سکس با استاد سکس با برادرشوهر سکس با پدر شوهر سکس با پدربزرگ سکس با پرستار سکس با پیرمرد سکس با حیوانات سکس با خارجی‌ سکس با خاله سکس با خدمتکار سکس با خواهر سکس با خواهرزاده سکس با خواهرزن سکس با داماد سکس با دایی سکس با دختر خاله سکس با دختر عمه سکس با دختر نوجوان سکس با دختردایی سکس با دخترعمو سکس با دکتر سکس با دوجنسه سکس با دوست پسر سکس با دوست دختر سکس با دوست شوهر سکس با رئیس سکس با زن برادر سکس با زن بیوه سکس با زن پدر سکس با زن چادری سکس با زن داداش سکس با زن دایی سکس با زن شوهردار سکس با زن صیغه ای سکس با زن عمو سکس با زن مطلقه سکس با سن بالا سکس با شوهر خاله سکس با شوهر خواهر سکس با عمه‌ سکس با فامیل سکس با فروشنده سکس با مادر دوست دختر سکس با مادر و پسر سکس با مادر و دختر سکس با مادرزن سکس با مامان سکس با محارم سکس با مرد زن دار سکس با مستأجر سکس با مشتری سکس با معلم سکس با منشی سکس با ناپدری سکس با نامزد سکس با همسایه سکس با همکار سکس پارتی سکس پولی سکس تو پارتی سکس تو ماشین سکس تو محل کار سکس تو مستی سکس تو مکان عمومی سکس تو هتل سکس خانوادگی سکس خشن سکس خواهر و برادر سکس دانشجویی سکس دختر و پدر سکس دوران سربازی سکس رمانتیک سکس زن با پسر سکس زن جلوی شوهر سکس زن شوهردار با مرد غریبه سکس زن و شوهر سکس زوری سکس سه نفره سکس سه نفری سکس شب عروسی سکس ضربدری سکس عاشقانه سکس کنار دریا سکس گروهی سکس مادر و پسر سکس مامان ﺳﮑﺲ ﻣﺨﻔﯽ سکس معلم و شاگرد سکس همسر با مرد غریبه سکس هیجانی سکس و خانواده سکس و شهوت سکس وحشیانه سکستل سکسی سکسی پولی‌ سکسی تخیلی سؤ استفاده جنسی‌ شصت و نه شهوت شهوتناک شورت و سوتین شیمیل صد داستان سکسی طنز عاشقانه عروس و داماد عشق عکس کس عکس های سکسی فانتزی سکسی فتیش فیلم سکسی کس دادن کس شعر کس لیسی‌ کس و شعر کسمالی کوس کوس دادن کوس لیسی‌ کوستان کوسمالی کون دادن کون دادن به زن کون گنده کیرخوری گروپ سکس گروهی گنگ بنگ گی‌ لاپایی لاسیدن لزبین ماساژ و سکس محل کار مشکلات زناشویی مفعول میسترس نوک پستون همجنسگرایی
آخرین دیدگاه‌ها
Parviz در جبران کمبود‌های زن عمو
Parviz در هم مامانمو گاییدن هم آبجیمو
؟ در روشنفکر بودن بی‌ غیرتی‌ نیست
Bahram در روشنفکر بودن بی‌ غیرتی‌ نیست
هوشنگ ک در لذت لز برای اولین بار
کپی‌رایت © ‏2019 صد داستان سکسی. All Rights Reserved.
‏Theme: Catch Box by کچ‌تمز

 

 
منبع مطلب : https://shahvatnak.com

عمو جاني در حال

Or
avizoone.com : داستان سکسی , فیلم سکسی ایرانی و خارجی ,گی ,لزبین
داستان سکسی , فیلم سکسی ایرانی و خارجی در ایران سکس
داستان سکسی
فیلم سکسی ایرانی
فیلم سکسی خارجی
پورن استار ها
ارسال داستان
تماس با ادمین
سایت داستان سکسی
سایت کلیپ سکسی
جانی سین و کس مورد علاقش رگان فاکس
Date: مارس 10, 2018
Actors: Reagan Foxx
فیلم سوپر خارجی فیلم سوپر
عناوین سکسی
داستان سکسی
فیلم سکسی ایرانی
فیلم سوپر خارجی
گی همجنسباز و کونی
برترین تگهای داستان های سکسی
آب کیر ایرانی بلوند جنده جنده بازی جنده تو فامیل حشری خاطره خاطره سکسی خوشگل خیانت داستان داستان سکسی دختر بازی دختر خراب دختر کس دوست دختر زن خراب سه نفره سکس سکس خانوادگی سینه گنده شاه کس فیلم سوپر فیلم سکسی مالوندن مامان مخ زدن مدل مکان عمومی میلف پستون گنده پورن کردن از کس کس کس ایرانی کس دادن کس کردن کون دادن کون کردن کون گنده کیر کلفت گاییدن گروهی گی
برترین نوشته‌ها و صفحه‌ها
گاییدن دوست مامانش
دکتر ایتالیایی دختر ایتالیایی رو میگاد
کس واقعا زیبا و سکس بی نظیر
گلچین بهترین کلیپها و فیلمهای سکسی ایرانی قسمت ۴ www.avizoone.com
سکس خانوادگی با مامان به روش پاو
فیلم سوپرخارجی داغ
فیلم سوپر ایرانی avizoone.com
فیلم سکسی خانوادگی فوق الاده زیبا ، مامانه دختر رو مجبور به کس دادن میکنه
فیم سکسی خارجی باحال
لشه کس خوشگل حسابی کس میده و آب ما رو هم میاره
AVIZOONE.COM بهترین و به روز ترین سایت سکسی ایران
گروه آویزون همیشه در تلاش برای قرار دادن جذاب ترین محتوا را برای شما دارد . تمام فیلم ها ی سکسی و داستان های سکسی که در این سایت قرار داده شده اند رایگان میباشند . ما دارای یکی از عظیم ترین کالکشن های فیلم و داستان های سوپر هستیم که همه روزه برای شما قرار میدیم . آویزون کامل ترین سایت سکسی ایرانی در کل دنیا میباشد . شما میتونید فیلم ها را به صورت آنلاین تماشا کنید یا دانلود کنید ، همینطور میتونید با ثبت نام در سایت آویزون از سیستم دوست یابی استفاده کنید . ما همیشه تمام تلاش خودمون رو برای اضافه کردن موارد جدید به سایت برای مشتاق نگاه داشتن عزیزانی که به مسائل جنسی و پورن علاقه دارند انجام میدیم . لطفآ نظرات و پیشنهادات و همینطور انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید .
تماس با ادمین
ارسال داستان
تمام حقوق محفوظ است
Join avizoone.com : داستان سکسی , فیلم سکسی ایرانی و خارجی ,گی ,لزبین
Login to avizoone.com : داستان سکسی , فیلم سکسی ایرانی و خارجی ,گی ,لزبین
Login Lost Password?
Reset Password
Enter the username or e-mail you used in your profile. A password reset link will be sent to you by email.
Username or E-mail
Get new password
Don’t have an account? Sign up Already have an account? Login

 

 
منبع مطلب : https://avizoone.com

سكس با خواهر خوشكل

م سمانه با اکراه قبول کرد که با من توی یه اتاق بخوابه ولی خب بالاخره هر دوی ما به این قضیه عادت کرده بودیم ولی من بعد از این همه مدت عاشق سمانه شده بودم و هر شب بیشتر برای سکس کردن باهاش تحریک می شدم.
خلاصه سمانه دانشگاه رفتن و شروع کرد و یواش یواش با یه دختری به اسم نرگس دوست شد که خیابون پایین ما زندگی می کردن و اون هم دختر خوشکل و سکسی ای بود.خلاصه دوستی سمانه با نرگس نزدیک و نزدیک تر می شد و رفت و آمد نرگس هم به خونه ی ما بیشتر می شد و روز ها برای مدت زیادی با هم پشت کامپیوتر میشستن.
این دوستی اونها گذشت تا اینکه یه روز که من از دانشگاه بر میگشتم صحنه ی جالبی رو توی خونمون دیدم.اون روز بابا و مامانم خونه نبودن.من داخل خونه شدم و به سمت در اتاقمون رفتم ولی درست موقعی که میخواستم در رو باز کنم صدای سمانه رو از پشت در شنیدم که گفت:«آروم تر نرگس.درد داره.»خیلی تعجب کردم.یعنی توی اتاق چه خبر بود؟سریع رفتم و یکی از صندلی های میز آشپز خونه رو آوردم و گذاشتم پشت در و بالا رفتم و دیدم که بله.خواهر خوشکل من به پشت روی تختش نشسته و نرگس هم داشت یه کیر مصنوعی قرمز و تقریبا کلفت رو می کرد توی کون سمانه.سریع موبایلمو در آوردم و شروع کردم از پنجره ی بالای در فیلم گرفتن.اولش بدم اومد ولی بعد حشرم زد بالا.به هر مشقتی بود نرگس به کمک کردم نرم کننده ی من تونست اون کیر مصنوعی رو تا ته بکنه تو کون خواهرم.سمانه هم از شدت درد و هیجان داشت آه می کشید.نرگس بعد از این کار کم کم شروع کرد به تلمبه زدن و شاید حدود 10 دقیقه اون کیر مصنوعی که حتی از کیر من هم کلفت تر و دراز تر بود داشت توی کون خواهرم جلو و عقب می رفت.بعد هم سمانه که داشت با خودش ور میرفت ارضا شدو و نوبت نرگس شد و همون اتفاقا برای نرگس هم تکرار شد و بعد هم دوتایی با هم رفتن توی حموم داخل اتاق.منم سریع همه چیز رو مثل اولش کردم و از خونه زدم بیرون.این خیلی تحریک کننده بود که نرگس و سمانه با هم لزبین بودن و همینطور اینکه خواهرم بالاخره کونش گشاد شده بود بیشتر تحریکم می کرد.یه ساعتی تو خیابون گشت زدم و رفتم خونه و با سر و صدا در رو باز کردم و یه سلام بلند کردم و رفتم سمت اتاق.در رو باز کردم و دیدم سمانه پشت کامپیوتر نشسته بود.سلام کردم و رفتم تا لباسم رو عوض کنم.از سمانه پرسیدم:«مامان و بابا کجان سمانه؟خیلی وقته تنهایی؟»سمانه با بی حوصلگی گفت:«مامانینا امروز با شیدا اینا(خواهر بزرگم)رفتن ویلای محمود(دامادمون)توی چالوس.گفتن امشب و فردا شب نمیان.غذا هم واسه این دو روز گذاشتن.نمیخواد نگران شکمت باشی.»سرم را تکان دادم.این که امشب با سمانه ی قشنگم تنها بودم و به یاد آوردن صحنه هایی که از لز نرگس و سمانه دیده بودم،مدام تحریکم می کرد.خیلی دوست داشتم با سمانه سکس کنم و خب امشب باید هر طوری شده بود این کار رو می کردم.گذشت تا اینکه ساعت حدود 8 شب شد و من داشتم پای اینترنت عکس دانلود می کردم.سمانه هم روی تختش نشسته بود و داشت آهنگ گوش میکرد.منتظر فرصتی بودم تا اینکه توی یکی از سایتها یه عکس هات از گروه تاتو دیدم که داشتن با هم لب می گرفتن.من یه کلکسیون کامل از عکس های تاتو توی کامپیوتر داشتم و خب رفتم سراغ اونها و این رو هم بهشون اضافه کردم و بدون مقدمه برگشتم سمت سمانه و گفتم:«سمانه.این گروه تاتو رو آهنگاشو گوش می کنی؟»سمانه گفت:«اره.بدم نمیاد.مخصوصا از اون مو قرمزه خیلی خوشم میاد.»خندیدم و گفتم:«کلی عکس ازشون دارم.میخوای ببینی؟»سمانه سرش رو تکون داد و به سمت من اومد.من هم فولدر مربوط به عکس های تاتو رو باز کردم تا سمانه خودش بیاد ببینه.توی اون فولدر پر بود از عکس های سکسی خواننده های گروه تاتو توی موقعیت های مختلف و عکس های بدون سوتین اونها.خودم رو عقب کشیدم تا سمانه پشت صندلی بشینه.اون هم نشست و شروع کرد و اولین عکس در حال لب گرفتن اونا رو دید.من هم پشت سرش وایساده بودم و نگاه می کردم.بعد هم یکی یکی عکسا رو دید و به عکسای سکسیشون رسید و مطمئن بودم حشرش زده بالا چون هیچ وقت پیش نیومده بود که من حتی یه عکس نیمه سکسی به سمانه نشون بدم چه برسه به این عکسا.نوک سینه های سمانه که چون میخواست بخوابه سوتین هم نبسته بود کاملا سیخ شده بود و از زیر تی شرتش معلوم بود.مطمئن بودم الان سمانه خیلی حشری هست چون دیگه صدای نفس هاش رو هم میتونستم بشنوم.عکس ها تموم شد ولی سمانه هنوز به عکس آخری خیره شده بود و هیچ حرکتی نمی کرد.شاید منتظر بود تا من یه حرکتی بکنم.من هم کمی فکر کردم و بالاخره خیلی آروم دستم رو روی کتف های سمانه گذاشتم که به محض انجام این کار سمانه هم دستاش رو روی دستام گذاشت و صندلی رو به طرف من چرخوند و زل زد توی چشمام.میتونستم حشریت رو توی چشماش ببینم.درنگ نکردم و دستم رو زیر کمرش بردم و بقلش کردم و از روی صندلی بلندش کردم و بعد روی تخت خودم گذاشتمش.سمانه حالا چشماشو بسته بود و صورت قشنگش بیشتر منو تحریک می کرد.روش خوابیدم و لب هام رو روی لب هاش گذاشتم و شروع کردیم به خوردن لب های همدیگه.خیلی آروم دستام رو پایین بردم و تی شرتش رو در آوردم و حالا دو تا سینه ی برنزه رنگ بزرگ و باد کرده جلوی چشمام بودن.هنوز هیچ کدوم از ما هیچ حرفی نزده بود.خیلی آروم سر یکی از سینه هاش رو توی دهنم کردم که یهو سمانه یه آه حشری کننده ی بلند کشید.به کارم ادامه دادم و با اون یکی سینش هم بازی کردم.زبونم رو از چاک سینه هاش کشیدم و دور نافش چرخوندم و همین موقع با دستام شلوارش رو آروم گفتم و با شرت زیر با هم تا ته کشیدم پایین و از پاش در آوردم و حالا رون های گوشتی و برنزه ی خواهرم جلوی چشمام بود و یک کس بدون موی تنگ بین رون هاش بود.پاهاش رو باز کردم و خیلی آروم زبونم رو بین چاک کسش گذاشتم و از پایین تا بالا با فشار کشیدم که این بار سمانه یه آه بلند تر کشید که بیشتر منو حشری کرد.حالا دیگه با سر روی کسش بودم و زبونم رو تا نصفه توی کسش می کردم و در می آوردم.توی همین مدت شلوارم رو در آوردم و به حالت 69 روی سمانه نشستم و به خوردن کسش ادامه دادم و سعی کردم کیرم رو به دهنش نزدیک کنم تا اونم کیرم رو بخوره که خب اول با نوک زبونش به سر کیرم میزد که وقت با شدت بیشتری کسش رو خوردم اون هم کیرم رو تا ته کرده بود توی دهنش و داشت برام ساک میزد.چند ثانیه گذشت تا اینکه بدن سمانه به لرزه افتاد و ارضا شد و آبش روی تخت ریخت.کیرم رو از دهنش در آوردم و برگشتم و روش خوابیدم و در گوشش گفتم:«چطور بود سمانه؟»سمانه لبخندی زد و گفت:«عالی بود داداش.»چند دقیقه ای روی هم بودیم و داشتیم از هم لب می گرفتیم و سمانه دوباره حشری شده بود تا اینکه کنار گوش من گفت:«میتونم یه چیزی ازت بخوام؟»با مهربونی توی گوشش گفتم:«هر چیزی بخوای گوش می کنم عزیزم.»سمانه گفت:«میخوام امشب منو بکنی.»خندیدم و یه لب کوچیک ازش گرفتم و گفتم:«هر چی تو بخوای عشقم.برگرد گلم.»سمانه هم برگشت و کون قشنگ و خوش حالتش رو به طرف من گرفت.از روی میز توالت کرم نرم کنندم رو برداشتم و در کونش مالیدم و کیرم رو هم چرب کردم.دور سوراخ کون سمانه باز بود و اون کیر مصنوعی نرگس حسابی کار خودش رو کرده بود.خیلی آروم کیرم رو روی سوراخ کونش گذاشتم و یواش فشار دادم.سر کیرم خیلی راحت رفت تو ولی سمانه یه آه از روی حشریت کشید.با کف دستام روی کپل های کونش میزدم و کیرم رو بیشتر و بیشتر توی کونش می کردم.سوراخ کونش گشاد گشاد شده بود و کیرم تا ته کونش رفت تو.یه کم صبر کردم و شروع کردم به تلمبه زدن.سمانه هم حشریتش بالا زده بود و مدام آه و اوه می کرد و می گفت:«محکم تر منو بکن عشقم.داداش جونم منو یه جوری بکن که پاره بشم.میخوام کونم رو جر بدی.»منم به حرفش گوش می کردم و کیر نه چندان کوچیکم رو کاملا در میاوردم و با شدت میکردم تو کونش.تلمبه هام سنگین تر میشد و آه و اوه و جیغ و داد سمانه هم بلند تر میشد تا اینکه اون ارضا شد و منم چند ثانیه بعد از اون ارضا شدم و آبم رو توی کونش خالی کردم.هر دومون روی هم افتادیم و نفهمیدم چند دقیقه شد ولی یه مدتی روی هم دراز کشیده بودیم که سمانه بلند شد و گفت:«این کیرو نباید تکی ازش استفاده کنم علی.»و موبایلشو برداشت وزنگ زد به نرگس و گفت:«نرگس چیزی که میخواستیم رو امشب داریم.به مامانت بگو من امشب تنهام و بگو میخوای پیش من بخوابی.زود خودتو برسون خونمون.»بعد هم دوباره برگشت روی تخت پیش من و کنارم خوابید و لبش رو روی لبهام گذاشت و بعدش گفت:«علی.امشب باید تا صبح من و نرگس رو بکنی داداشی.»یه لب دیگه ازش گرفتم و گفتم:«باشه عزیزم.نمی ذارم بهت بد بگذره آبجی خوشکلم.»همینطوری روی تخت دراز کشیده بودیم و از هم لب می گرفتیم که ده دقیقه بعد نرگس زنگ خونمون رو زد و اومد بالا.سمانه هم لخت سریع رفت دم در و نمی دونم چیکار کردن ولی چند دقیقه ای طول کشید که تا بیان تو اتاق.منم تاق باز روی تخت خوابیده بودم که یهو سمانه و نرگس لخت وارد اتاق شدن.خواهرم سمانه با هیکل سکسی و پوست برنزه و نرگس هم با پوست سفید برفی.نرگس اول روش نمی شد توی نگاه کنه.من هم چیزی نگفتم که سمانه خطاب به نرگس گفت:«علی امشب قول داده از خجالت جفتمون در بیاد نرگس.»منم پر رو تر شدم و به سمت نرگس رفتم و جلوش وایسادم و گفتم:«خوش اومدی نرگس.»سمانه هم که از رفتار رسمی ما عصبانی شده بود گفت:«احمقا مثل اینکه حالیتون نمیشه لخت جلوی هم وایسادیم.»بعد هم نرگس رو گرفت و پرت کرد روی تخت و سریع قوطی کرم رو برداشت و مالید روی کون نرگس و با انگشتش مشغول شد و کون خودش رو گرفت سمت من.من هم رفتم روی تخت و کیرم رو که با دیدن دو تا کس کردنی و ناز لخت دوباره شق شده بود خیلی راحت تا ته کردم توی کون سمانه که دوباره آه و اوه سمانه بلند شد.نرگس هم سر و صداش بلند شده بود که سمانه ازم خواست کیرمو در بیارم و بکنم تو کون نرگس.نرگس هم که حشری شده بود گفت:«علی خواهرت بسشه.منو بکن.جرم بده!»کیرم رو از کون خواهرم در اوردم و جلو تر فتم و سر کیرم روی روی سوراخ نرگس که پشت به من نشسته بود گذاشتم و با یه فشار کوچیک کیرم تا نصفه توی کون نرگس بود.بعد هم آروم آروم کیرم تا ته رفت اون تو و شروع کردم به تلمبه زدن.کون نرگس خیلی از کون سمانه تنگ تر بود.توی همون حالت حشریت به سمانه گفتم:«چرا کون نرگس از مال تو تنگ تره عزیزم؟»که نرگس حشری خندید و گفت:«خودم قبل از تو هر روز خدمتش می رسیدم که امروز اون هم بالاخره کون من رو جر داد و حالا هم ت وداری انتقامشو میگیری.کونم رو جر بده علی!»سمانه حالا زیر نرگس نشسته بود و نرگس همزمان که به من کون میداد داشت کس سمانه رو میخورد.تو همین حال و هوا بودم که نرگس کونش رو جلو کشید و گفت:«بسه.نمیخواد کونم رو بکنی علی.کیرتو بکن تو کسم!زود باش!»سمانه با تعجب به نرگس گفت:«چی میگی؟مطمئنی؟»نرگس گفت:«اره!»سمانه هم حشری شد و گفت:«اصلا اگه میخوای پرده ی خواهر منو بزنی باید پرده ی منم بزنی.منم میخوام بهت کس بدم داداشی.»من که از حرف های این دو تا دختر تعجب کرده بودم حاج و واج بهشون نگاه میکردم.نرگش روی سمانه خوابید و هر دوشون شکمشون رو روی هم گذاشتن و کسشون رو سمت من گرفتن.من که حشرم بی نهایت بالا زده بود گفتم:«کدومتون میخواد اول زن من شه؟اول کس کی رو باید جر بدم؟»سمانه گفت:«اول کس من رو پاره کن عشقم.»من هم به سمت سوراخ پایینی که کس سمانه بود رفتم و آروم کیرم رو جلوی کسش گذاشتم.سمانه با دستش کیرم رو به داخل کسش هدایت کردم.احساس خوبی داشتم و کیرم حالا توی کس تنگ خواهرم بود.یه کم که کیرم داخل شد سمانه گفت:«پردم همینجاست عشقم.زود باش جرش بده.من حاضرم.»و شروع کرد به خوردن لب های نرگس.من هم منتظر نموندم و توی یه لحظه کیرم رو جلو بردم و سمانه یه جیغ بنفش کشید و آروم شد.چند ثانیه کیرم رو همونطوری تا ته توی کس سمانه نگه داشتم و به محض اینکه کیرم رو یه کم عقب کشیدم خون کس سمانه از پایین کسش جاری شد.من هم منتظر نموندم و شروع کردم به تلمبه زدن و حالا سمانه از روی حشریت به جای آه جیغ می کشید.سریع کیرم رو در اوردم و جلوی کس نرگش گرفتم.نرگس هم کیرم رو یه کم جلو برد و با یه حرکت دیگه پرده ی نرگس هم پاره شد و خون های کسشون جاری شده بود و کیر من هم خونی خونی بود.من که آبم داشت میومد کیرم رو یه بار توی کس خواهرم و یه بار توی کس نرگس می کردم و هر دوی اونها داشتند از شدت لذت جیغ می کشیدن و آه و اوه می کردن و ازم میخواستن که بیشتر فشار بدم.من هم چند دقیقه به کارم ادامه دادم تا اینکه آبم اومد و آبم رو پاشیدم روی کمر نرگس که روی سمانه خوابیده بود و اونها هم ارضا شده بودن.هر سه تا مون از خستگی روی تخت من کنار هم افتاده بودیم و آه می کشیدیم.سمانه میگفت:«کسم میسوزه.وای خیلی میسوزه»و نرگس هم حرف های مشابهی می زد و من هم نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده و گیچ و منگ بودم.تا صبح ما سه نفر با هم سکس می کردیم و و من چهار با دیگه هم ارضا شدم که بار آخر واقعا بیهوش شدم و صبح ساعت 12 به هوش اومدم.
ما سه نفر مدت زیادی هر هفته با هم سکس داشتیم تا اینکه نرگس پردش رو دوخت و دیگه کس نداد و فقط از کون بهم میداد ولی سمانه تقریبا یه شب در میون ازم میخواد که بکنمش و منم نمی تونم به سینه ی خوشکل ترین و خوش هیکل ترین خواهر دنیا دست رد بزنم.
دوست‌داشتن:
دوست داشتن در حال بارگذاری
نوشته شده در Uncategorized | نوشتن دیدگاه
Comments RSS
پاسخی بگذارید لغو پاسخ
دیدگاه‌تان را اینجا وارد نمایید
در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:
رایانشانی (لازم) (نشانی هرگز عمومی نمی‌شود)
نام (لازم)
نشان‌وارهٔ وردپرس.کام
شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. ( بیرون رفتن / تغییر دادن )
شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. ( بیرون رفتن / تغییر دادن )
تصویر توییتر
شما در حال بیان دیدگاه با

 

 
منبع مطلب : https://parsv.wordpress.com


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS