PE | EN
025-37181 سامانه خدمات شیانه روزی
دامنه محصولات
بالا بر پشت کامیونی
جرثقیل پشت کامیونی
پله برقی وپیاده رو
آسانسور ترکیبی
آسانسور پک
باشگاه مشتریان مهرگستر
افتخارات و تقدیرنامه ها

آشنائی با استفاده درست از آسانسور

نکاتی که هنگام سوار شدن به آسانسور باید رعایت کرد.

تنها یکبار کلید فراخوان کابین را فشار داده فشار دادن بیش از یکبار تاثیری در زود رسیدن آن ندارد.

تا کابین آسانور بصورت کمل توقف نکرده برای سوار شدن و پیاده شدن در را باز نکنید.

هنگامن سوار شدن به آسانسور، از توقف کامل آن مطوئن شوید.

بیشتر از ظرفیت آسانسور سوار نشوید.

به کودکان خود روش استفاده صحیح از آسانسور را اموزش دهید.

از بازی کردن بچه ها با آسانسور جلوگیری کنید.

در هنگام ورد به آسانسور، تردد سالمندان ، کودکان و معلولین را بفرمائید.

از حمل اشیاء تیز و برنده و همچنین اشغال درون آسانسور خوداری کنید.

از کلید آسانسور فقط برای انجام تعمیرات و نجات افراد استفاده کنید و قبل این کار حتما برف آسانسور را قطع کنید.

در هنگام وقوع زلزله اگر در آسانسور ستید در اولین طبقه خارج شوید.

هنگام آتش سوزی از آسانور استفاده کنید. ابتدا اجازه بدهید افراد از آسانسور خارج شوند سپس وارد شوید.

هنگامی که ساختمان خلوت است یا سرایدار در ساختمان نیست حدامکان از آسانسور استفاده نکنید.

 

 

آسانسور به سه دلیل عمده از کار می افتد

- قطع برق ساختمان

استفاده نادرست از آسانسور-

نقص مکانیکی و الکتریکی-

موارد زیر مصادیق استفاده نادرست از آسانسور می باشد.

دستکاری سیتم های مکانیکی و الکتریکی آسانسور توسط مسافران

سوارشدن بیش از حد ظرفیت

بازکردن دربها با توسل به زور

نگه داشتن آسانسور

استفاده از زنگ اعلام خطر در مواقع غیر اضطراری

 

 

اقدامات مناسب هنگام حادثه در آسانسور

در آسانسور بمانید آسانسور سقوط آزاد نمی کندو ایمن است شما در امان هستید.

مردم را در کابین نگه دارید، مسافران آسانسور نباید با اهرم انداختن درها را باز کنند، درها به دلیلی بسته هستند، توسل به اهرم برای بازکردن درها ممکن است مانع از حرکت آسانسور به منظور نجات دادن مسافر شود.

نگران هوا نباشید کابین آسانسور در برابر جریان هوا ایزوله نیست، اکسیژن تمام نمی شود.

نگران ماندن در تاریکی نباشد سیستم روشنائی اکثر آسانسورها هنگام توقف آسانور همچنان کار می کند حتی اگر جریان برق قطع شود.

خونسرد و صبور باشید و سعی کنید دیگران را آروم نگه دارید

با افرادای که خارج از آسانسور هستند تماس بگیرید

هنگام باز شدن درب آسانسور توسط تیم نجات از آنها فاصله بگیرید.

روی زمین بنشینید اینکار باعث میشود وقتی آسانسور دوبره حرکنت کند تعادلتان بهم نمی خورد.